Elektrik Nasıl Üretilir?

0
59

Elektrik Nasıl Üretilir?

Başlangıçta elektrik bakır bir tel içinde manyetik bir alan yaratarak üretilir. Elektrik jeneratörü, bir mıknatıs içinde bulunan sarı teller ile iletkenlik alanı yaratır. Elektrik nasıl üretilir diye merak edenler için net cevap olarak bu sarı tellerin manyetik bir alan içinde dönmesi sonucu elektriği meydana getirmesi yer alır. Evlerde ve iş yerlerinde elektrik bu manyetik akım ile meydana gelir. Elektrik jeneratörü burada önemli bir işleve sahip olduğu için ona güç verecek ve döndürecek bir santrale de ihtiyaç duyulur. Böylece üretim alanı hız kesmeden devam eder. Elektrik nasıl üretilir sorusu ile üretim aşamasında yapılanlara hakim olabilirsiniz.

Elektrik nasıl üretilir denilince akla ilk olarak güç jeneratörü gelmektedir. Birçok güç santrali bu işlem esnasında jeneratörü döndürerek ısı üretir. Genellikle fosil yakıtlı santrallerde ısı olarak doğal gaz, petrol ve kömür yakılır. Ancak şu bir gerçek ki her santral için ısı üretimi önemli olduğundan belli bir güce ihtiyaç duyulur.

Alternatif Akım Nedir?

Alternatif akım 1832 yılında Fransız mucit Hippolyte Pixii tarafından geliştirildi. Gelişim yılları 1808 ve 1835 dir. Elektrik nasıl üretilir sorusu öğrenim hayatında çoğu elektrik öğrencisi için önemli olmuştur. Çünkü bir elektrik akımı içinde pozitif ve negatif iletkenler vardır. Bu iletkenler alternatif olacak şekilde işlem görebilir. Bedava elektrik nasıl üretilir diye merak ediyorsanız işte tam da bu alternatif akım sayesinde üretilir. Bir alternatif bir de doğru akım vardır.  Kullanışlı olan bir elektrik akımı tek tür olarak mevcut değildir. Bunlara alternatif olacak olan döner alanlı elektro mekanik jeneratörler de vardır. Bu akımlar alternatif bir rol oynar.

Elektrik nasıl üretilir sorusu ile özetle bir elektrik kaynağından çıkan gerilimin periyodik bir düzlemde yön ve şiddet değiştirerek yayılması ve bu kaynağa aynı periyot üzerinden verilen akımın yön ve şiddeti değiştirerek verilmesi alternatif akım olarak karşınıza çıkar. Bir alternatif akım birde doğru akım vardır. Bu iki akım birbirlerini tamamlayıcı rol oynar. Elektrik nasıl üretilir sorusu ile akım ile birçok sorunun cevabına da ulaşabilmektesiniz.

Doğrudan Akım Nedir?

Elektrik nasıl üretilir diye merak ediyorsanız burada en önemli rol icat edene düşer. Doğrudan akım 19 yy. sonlarına doğru New York’ta Edison tarafından bulundu. Elektriğin tek yönlü olarak gidişatına değinir. Burada akım sabit bir şekilde ilerler. Elektrik nasıl üretilir video bölümüne de bakarak doğrudan akım hakkında daha genel ve geniş bir bilgiye de ulaşabilirsiniz. Ancak doğru akımın zamana göre değişimi de vardır. zaman ve mekana bağlı olarak akım gücü değişiklik gösterir. Ayrıca kullanım alanına göre de değişim gösterir. Doğrudan akım ilk olarak yüksek gerilim seviyesinden başlayarak akar ve alçak gerilime doğru gider. İngilizcede DC olarak adlandırılır. Pillerden, dinamolardan ve fotovoltaik hücrelerden meydana gelerek akım elde edilir. Bu üç unsurda doğru akımı en iyi şekilde ilettiği için daha çok ön plana çıkar. Doğrudan akım yön değiştirmediği için bu üç unsur ile birlikte akım yön değiştirmeden en iyi şekilde verilir. Bunlarla iletkenlik verilmeye başlanır.

Elektrik Üretim Kaynakları Nedir?

 

Elektrik üretim kaynakları belli başlı unsurlardan meydana gelir. Basit elektrik nasıl üretilir diye merak ediyorsanız  bu kaynaklarla üretilir;

termik, hidro ve nükleer

  • Hidro kaynaklar: nehir ve barajlar sıralanabilir
  • Termik kaynaklar: doğal gaz, taş kömürü, linyit, nafta, asfaltit, LNG, fuel-oil, motorin
  • Nükleer kaynaklar
  • Yenilenebilir kaynaklar: güneş, rüzgar, jeotermal, biyo kütle, hidrojen, dalga, hidroelektrik

Her bir enerji üretimi farklı bir dizaynda sahip olduğu için elektrik enerjisi üretiminde öne çıkarlar. 2017 yılından bu yana yapılan araştırma ve incelemeye göre elektrik üretiminde doğal gazdan yaklaşık % 34 olarak ortaya çıkar. Kömürden ise % 31, hidrolik enerjiden % 24, rüzgardan % 6, jeotermal enerjiden % 3 ve diğer kaynaklardan da % 3 oranında bir üretim meydana getirilir. Elektrik nasıl üretilir diye merak ediyorsanız bu verileri de  bilmekte fayda vardır.

Elektrik Nasıl Bulundu?

 

Elektrik nasıl üretilir ya da nasıl bulunur diye merak ediyorsanız keşfi çok eski zamanlara kadar dayanır. Elektrik alanı içinde ilk uygulama Michael Faraday’dan gelir. Tarihte gerilere gidilecek olursa ilk keşfi MÖ. 600 yılı dolaylarında Antik Yunan’a kadar dayanır. Yapılan eski Roma kazılarında pile benzer aletler bulundu. Bu da elektriğin bakırlı bir cihaz üzerinden elde edilmesi girişimini sizlere sunar. Aynı şekilde Bağdat yakınlarında olan bir kazıda da Pers eserleri bulunmuş ve onlara ait iletken araçlara da rastlanmıştır. Canlı hücrelerine benzeyen ve etrafı çubuklu kaplı olan bir iletkene benzer ürün bulunduğu için elektrik girişimi için birçok denemeye rastlanıldığı ortaya çıkar. Ama elektriğin tam keşfi 1831 yılında Faraday tarafından geldi. Elektrik nasıl üretilir vikipedi üzerinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Faraday elektrik iletkenliğini sağlayan pillerin üretiminde iletkenliğini ortaya çıkardığı için kullanım aşamasında bu buluşa imzasını atan kişi olmuştur. Tarihte buluşlar birbirini etkilediği için her biri farklı gelişimi sunarak birleşir. Böylece elektrik gibi önemli bir akım meydana gelir. Elektrik nasıl üretilir konu başlığı altında elektriğin kökenine kadar ulaşabilirsiniz.

Elektrik Sözcüğünün Kökeni Nedir?

Elektrik sözcüğü 1600 lü yıllarda William Gilbert tarafından ortaya çıkarılır. Yeni Latincede kehribari güç anlamını taşır. Yani kehribar ve benzeri maddelerde bulunan kıvılcımlanma özelliği gibi anlamlara gelir. Ayrıca eski Yunanca sözcüğü arasında da bulunur. Elektrik nasıl üretilir alanı içinde sözcüğün detaylarına da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde orada da kehribar sözcüğünün karşılığı olarak bilinir. Elektrik bir gücü simgelediği için bu dillerde de kehribar sözcüğü elektriği simgeler. Bu yüzden bu sözcüğe karşılık gelerek kullanılır. Elektrik nasıl üretilir kısaca buna değinilmesine rağmen elektrik sözcüğünün anlamı da birçok kişi tarafından merak edilmiştir. Ayrıca bunlara ek olarak 19 yy. da Osmanlıcada da bu sözcüğe rastlanılır. Osmanlıcada da kehrübaiyye sözcüğü ile ortaya çıkarılır.

Elektrik Nasıl Fiyatlandırılır?

Elektrik nasıl üretilir ile birlikte fiyatı da önem taşır. Elektriğin fiyatlandırılması fatura kalemleri tarafından yapılır. Elektrik, doğal gaz, su ve internet gibi her şey fatura kalemleri tarafından yapılır. Kullanılan elektriğin ölçüm birimi kilowatt olarak fiyata tabii tutulur. Sade olarak kullanılan elektriğin üzerine konulan vergiler, tüketim dışındaki bedeller, fonlar, eklenerek fiyatlar ortaya çıkarılır.

Ancak elektriğin kendisi de kullanım açısından fiyatlandırılır. İlk olarak aktif enerji bedeli ortaya çıkar. Ek almadan kullanılan elektriğe serbest tüketici indirimi alınmıyorsa ulusal tarife fiyatı üzerinden ödediğiniz fiyatı kapsar. Enerji harici bedeller ise tarife ve aboneliğe göre farklılık gösterir. Bunun içinde kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli gibi fiyatlar dahil olur. Fonlar ve vergiler ise elektrik tüketimi içinde % 5 lik bir alanı kapsar. Enerji fonu ise % 1 oranında bir değişime sahiptir. Elektrik nasıl üretilir konu başlığı altında fiyatlar her zaman yerini korur. Ayrıca katılan TRT payı ile vergi ve fonlar meydana gelir. tüm bunlar her vatandaşa eşit şekilde dağıtılır. Aldığınız elektrik faturası içinde de bu alanları rahatlıkla görebilirsiniz. Her biri yüzdelik bir dilim içinde tablo olacak şekilde oluşturulur ve faturaya çizelge kapsamında orantısal olarak yansır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz